Про Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Науковий об'єкт, що становить національне надбання - це унікальний об'єкт, що не піддається відтворенню, втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

До об'єктів можуть бути віднесені:

 • унікальні об'єкти музейних, архівних фондів, колекції, особливо цінні та рідкісні видання, інші пам'ятки історії та культури;
 • інформаційні фонди;
 • дослідні установки, обладнання, полігони;
 • природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, інші природні території та об'єкти, штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду, що потребують підтримки, не передбаченої Законом України "Про природно-заповідний фонд України", або їх окремі частини, зокрема ботанічні, зоологічні, мікробіологічні та інші колекції;
 • інші унікальні наукові об'єкти.

Порядок визначення наукових об'єктів, що становлять НН, наведено у Положенні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №174 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. №1541, від 01 квітня 1999 р. №527, від 19 грудня 2001 р. №1709, від 05 грудня 2007 №1394, від 28 листопада 2012 р. №1097, від 17 червня 2015 р. №415).

Рішення про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання, приймає Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки.

  Перелік наукових об'єктів, що становлять НН, затверджений постановами Кабінету Міністрів України:
 1.   - від 19 грудня 2001 р. №1709
 2.   - від 22 вересня 2004 р. №1241
 3.   - від 10 листопада 2021 р. № 1206
 4. і розпорядженнями Кабінету Міністрів України:
 5.   - від 19 серпня 2002 р. №472-р
 6.   - від 11 лютого 2004 р. №73-р
 7.   - від 31 травня 2006 р. №299-р
 8.   - від 27 грудня 2006 р. №665-р
 9.   - від 5 грудня 2007 р. №1103-р
 10.   - від 22 жовтня 2008 р. №1345-р
 11.   - від 3 вересня 2009 р. №1038-р
 12.   - від 28 серпня 2013 р. №650-р
 13.   - від 28 січня 2015 р. №59-р

Для обліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність (стаття 14)" запроваджено Державний реєстр об'єктів, що становлять національне надбання (далі - Реєстр НН).

Ведення Реєстру НН, розгляд пропозицій про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять НН, організація та проведення експертизи матеріалів щодо цих об'єктів зазначеною постановою покладено на Міністерство освіти і науки України.

Організаційні та фінансові питання функціонування об'єктів НН вирішуються Порядком визначення обсягів фінансування наукових об'єктів, що становлять національне надбання, який затверджено спільним наказом Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України (від 29 вересня 1999 р. №10/153/305) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України (№4/4265). Фінансування заходів щодо утримання і збереження наукових об'єктів, які включені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, щорічно передбачається у Державному бюджеті України.

Інформація про подання пропозицій щодо визначення наукових об’єктів, яким доцільно надати статус національного надбання, та включення їх до Реєстру НН, наведена нижче:

 1.    Вимоги
 2.    Анкета наукового об'єкта, що претендує на статус національного надбання
 3.    Додаток 1. Акт про склад і стан наукового об’єкта, що претендує на статус національного надбання
 4.    Додаток 2. Орієнтовний план заходів, необхідних для збереження і належного функціонування наукового об’єкта, що претендує на статус національного надбання
 5.    Додаток 3. Техніко-економічне обгрунтування річних обсягів фінансування робіт та матеріальних ресурсів, необхідних для виконання визначеного плану заходів
 6.    Додаток 4. Критерії відповідності наукового об’єкта статусу національного надбання

Підготовлені належним чином відповідно до вимог документи у швидкозшивачу в одному примірнику надсилати поштою або подавати безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою:

  01601, МСП, м.Київ, бульв. Т.Шевченка, 16, відділ діловодства, кім. 310; щоденно з 14-00 до 17-00.

Довідки з питань включення наукових об'єктів до Реєстру НН можна отримати за телефоном:

   (044) 287 82 34.

Розміщений на цьому сайті Реєстр – електронна версія Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, є виключно інформаційним ресурсом і не має юридичної сили.